Praktikos sritys

Atgal

Mes specializuojamės mūsų teisininkų atstovaujamose teisės srityse vien, tam, kad paslaugos Jums būtų išskirtinės ir aukščiausios kokybės, o siūlomi sprendimai ne tipiniai ir jų dėka galėtume kartu pasiekti iš anksto užsibrėžtus Jūsų tikslus.


Kartu su pagrindine ZETA LAW veikla, nukreipta į bendrovių vidaus ir išorės krizių valdymą bei ginčų sprendimus, mūsų Klientams siūlome paslaugas šiose srityse:

Ginčų sprendimas

ZETA LAW komanda atstovavusi Klientams daugiau nei 6 000 teisminių procesų, didžiuojasi sukaupusį didelę patirtį vienoje pagrindinių savo praktikos sričių ginčų sprendimuose. Bendrijos teisininkai daug kartų pakeitė ir formavo teisminę praktiką didelę reikšmę teisinei sistemai turinčiose bylose. Atstovaudami Klientui bylose niekada nepamirštame pagrindinio savo principo – orientuotis į galutinį Kliento tikslą kuo mažesnėmis laiko ir kaštų sąnaudomis. 

Mūsų patirtis padeda klientams spręsti ginčus šiose srityse:

 • Arbitraže. ZETA LAW advokatai specializuojasi atstovavime Klientų interesams nuolatinėse arbitražo institucijose arba ah hoc arbitražo procesuose. ZETA LAW advokatai dėl savo profesinės kompetencijos yra skiriami arbitrais įvairiuose arbitražo procesuose.
 • Civiliniuose ginčuose. ZETA LAW patirtis - tai  atstovavimas Klientų interesams beveik 6000 civilinių ginčų visų instancijų teismuose, ne kartą formuojant Klientams palankią teisminę praktiką. Klientai mus vertina už visada inovatyvų požiūrį į proceso vedimą siekiant ne ilgo proceso, o kuo greitesnio ir efektyvesnio norimo rezultato pasiekimo. Pasitelkdami aukštą kompetenciją teismo procesuose, derybose su oponentais ir puikiomis įžvalgomis, mūsų teisininkai užtikrina itin aukštus Klientų pasitenkinimo rezultatus pagrindinėje mūsų veiklos srityje. 
 • Administraciniuose ginčuose. ZETA LAW teisininkai administraciniuose ginčuose sprendžia Klientams kylančius sudėtingus klausimus susijusius su nuolatos besikeičiančiais įstatymų, taisyklių, procedūrų ir leidimų reikalavimais. Klientams atstovaujame ne tik teismų procesuose, tačiau ir derybose su valstybės įstaigomis, organizacijomis, agentūromis siekiant pagreitinti ar taikiai išspręsti susidariusias problemas. 
 • Finansiniai nusikaltimai. Turime patirties ginant tiek fizinius, tiek juridinius asmenis sudėtingose finansinių, ekonominių ir kitokių nusikaltimų bylose (angl. white collar crimes). Atstovaujame mūsų Klientams dėl valstybės institucijų pritaikytų procesinių prievartos priemonių panaikinimo bei dėl to padarytos žalos atlyginimo. Mūsų teisininkai puikiai supranta ne tik teismų, tačiau ir prokuratūros, kitų teisėsaugos institucijų darbo principus, todėl gali operatyviai reaguoti ir spręsti Klientui iškilusias problemas. 

Valdemaras Stančikas
Vadovaujantis partneris, advokatas
Tel. +37065210470
El. p.: valdemaras.stancikas@zetalaw.lt
Bendrovių teisė ir reguliavimas

Eilę metų specializuodamiesi bendrovių teisėje padėjome mūsų Klientams spręsti įvairius šios srities klausimus - nuo kasdieninių korporacinės teisės paslaugų iki sudėtingų įmonių restruktūrizavimo procesų ar visapusiško atstovavimo daugiau nei 400 vykdytų bankroto procesų. Bendrijos komanda dalyvavo daugelyje gamybos, prekybos ir paslaugų įmonių procesų, siekdama efektyviau sureguliuoti jų veiklą. Mūsų veikla šioje sferoje apima šias sritis:

 • Reorganizavimas, bankrotas, likvidavimas. Viena pagrindinių ZETA LAW specializacijos sričių. Todėl per bendrijos veiklos laikotarpį mūsų teisininkai sėkmingai atstovavo debitorių, kreditorių, bankrutuojančių įmonių akcininkų, jų vadovų ir bankroto administratorių interesus daugiau nei 400 bankroto procesų. Mūsų oponentai yra didžiausios Lietuvos ir užsienio įmonės, kredito įstaigos ir valstybės institucijos. Visais atvejais turėdami labai didelę patirtį šioje srityje Klientams siūlome išskirtinius veikimo planus rinkoje ir kartu su Klientu juos sėkmingai įgyvendiname.
 • Restruktūrizavimas. Suprantame, kad bet kuri įmonė gali susidurti su laikinais finansiniais sunkumais, todėl kompleksiškai spręsdami tokius iššūkius, padedame rasti sprendimus kokiu būdu apsaugoti, išsaugoti ir tęsti Kliento verslą.
 • Konkurencija. Suprasdami, kad nesąžininga konkurencija tampa vis aršesnė ir  didėjančios jos pasekmės skatina Klientus imtis įvairių priemonių, mūsų komanda pirmiausia konsultuoja Klientus konkurencijos prevencijos taikymo srityje, o susidūrus su šios sirties reguliavimo pažeidimais  užtikrina ir teisinį atstovavimą.
 • Įmonių valdymas. Teikiame teisines paslaugas įmonių akcininkams, susijusias su jų valdomų bendrovių organizacinės struktūros, valdymo organų atsakomybės, draudimo klausimais. Mūsų teisininkai padeda klientams kasdieniniuose įmonių vidaus dokumentų parengimo ir bendrovės vidaus politikos įgyvendinimo klausimuose. 
 • Įmonių įsigijimai ir sujungimai. Padedame savo klientams pradedant pasirengimo, įsigijimo, pardavimo ar susijungimo sandorių stadijose, atlikdami reikiamų dokumentų rengimą, teisinį veiklos įvertinimą, teikdami konsultacijas dėl sandorio struktūros ir baigiant galutiniu sandorio įgyvendinimu. Dirbdami šioje srityje  konsultuojame Klientus jungtinės veiklos ar bendrų įmonių veiklos strategijos įgyvendinimo klausimais. 
 • Darbo teisė. ZETA LAW teisininkai padeda Lietuvos ir užsienio kapitalo bendrovėms formuoti ir įgyvendinti vidaus politiką darbo teisės klausimais nuo tinkamo darbo santykių įforminimo, iki atstovavimo darbo ginčų bylose ir santykiuose su profesinėmis sąjungomis ar kitais darbo santykio šalių atstovais. Mūsų komandos teisininkai ne kartą atstovavo tiek darbdavių tiek ir darbuotojų organizacijų interesus perleidžiant, reorganizuojant ar privatizuojant įmones. 
 • Asmens duomenų apsauga. Atsižvelgdami į besikeičiantį reguliavimą susijusį su Bendruoju  duomenų apsaugos reglamentu, teikiame klientams atitikties reglamento reikalavimams teisinį įvertinimą, būtinų dokumentų parengimą bei konsultacijas susijusias su jų taikymu.

Jonas Bložė
Partneris, advokatas
Tel. +37061402495
El. p.: jonas.bloze@zetalaw.lt
Prekyba ir komercinė veikla

Prekybos ir komercinės veiklos praktikos srities teisininkai nuolat konsultuoja vietos ir užsienio Klientus sudarant įvairius prekybos, gamybos ar paslaugų sandorius. Suprasdami, kad tik specifinės srities išmanymas sutaupo laiko ir užtikrina kokybišką paslaugų teikimą, didžiuojamės galėdami pasiūlyti savo žinias transporto ir logistikos, reklamos, žiniasklaidos, alkoholio ir tabako, lošimų ar viešojo maitinimo srityse. 

 • Prekybos ir komercinės sutartys. Suprantame, kad sutarčių turiny turi netrukdyti įprastiniam verslo partnerių bendradarbiavimui, o padėti paprastai ir greitai susitarti. Todėl konsultuodami tiek stambias įmones, tiek ir smulkų verslą bei startuolius įvairiais prekybos ir jų komercinėje veikloje sudaromų sandorių klausimais,  rengiame įvairius sandorius bei teikiame sutarčių vykdymo monitoringą taip, kad Klientas būtų patenkintas tiek galutiniu rezultatu, tiek ir pačiu verslo vykdymo procesu.
 • Transportas ir logistika. Viena iš vedančių bendrijos praktikos sričių - tai transportu ir logistika užsiimančių įmonių konsultavimas, apimantis prekių gabenimą keliais, jūra, oru ar geležinkelių transportu. Patariame Klientams prekių sandėliavimo, muitinės procedūrų klausimais. Taip pat mūsų Klientams siūlome kvalifikuotas paslaugas susijusias su transporto infrastruktūros įsigijimu, nuoma ar perleidimu. 
 • Reklamos teisė, alkoholio ir tabako medžiagų reguliavimas. Atstovaujame ir konsultuojame alkoholio produktų ir tabako gaminių srityje dirbančias gamybos, prekybos ir reklamos įmones, alkoholio produktų ir tabako gaminių įsigijimo, laikymo, ženklinimo, gabenimo, prekybos ir reklamos srityse. Atstovaujame fizinius ir juridinius asmenis atsakomybės už alkoholio kontrolės ir tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymų pažeidimus klausimais.

Jonas Bložė
Partneris, advokatas
Tel. +37061402495
El. p.: jonas.bloze@zetalaw.lt
Nekilnojamas turtas ir statyba

ZETA LAW teisininkai per praktikos metus konsultavo Klientus tiek pakilimo, tiek ir ekonominės krizės laikais, todėl turime daug patirties patariant Klientams kaip priimti ilgalaikius ir tvarius sprendimus nekilnojamo turto ir statybos srityse. Patariame kaip įsigyti, planuoti, statyti, plėsti, nuomoti arba parduoti nekilnojamą turtą.

 • Nekilnojamojo turto investicijos ir sandoriai. Konsultuojame į pramoninės, komercinės ir gyvenamosios paskirties nekilnojamo turto bei statybos sektorių investuojančius fizinius bei juridinius asmenis, statybų užsakovus, rangovus, turto  pirkėjus, nuomininkus ir nuomotojus. Patariame įvairiais nekilnojamojo turto valdymo ir reguliavimo aspektais. Užtikriname investicijų apsaugą įkeičiant ar restruktūrizuojant nekilnojamąjį turtą.
 • Statyba ir vystymas. Atstovaudami statybų užsakovus ar rangovus mūsų teisininkai gilinasi ir supranta sandorio šalims svarbius siekiamos vertės ir rizikos aspektus, todėl rengdami dokumentus ir dalyvaudami derybose, visą dėmesį skiria būtent šių tikslų įgyvendinimui. Mūsų teisninkai taip pat konsultuoja statybviečių parengimo, teritorijų planavimo, aplinkosauginių reikalavimų bei statybos leidimų gavimo klausimais.
 • Viešo sektoriaus ir privataus kapitalo partnerystė. ZETA LAW teisininkai atstovavo Klientams rengiant ne vieną sėkmingą viešos ir privačios partnerystės projektą. Šioje srityje bendradarbiaujame su viešojo ir privataus sektoriaus Klientais, valstybinės ar vietos savivaldos politikos formuotojais ir teisės aktų leidėjais, tam, kad mūsų Klientams užtikrintume sklandų ir skaidrų procesą. 

Valdemaras Stančikas
Vadovaujantis partneris, advokatas
Tel. +37065210470
El. p.: valdemaras.stancikas@zetalaw.lt

Kontaktai

Susisiekite su mumis