Naujienos

Atgal

Kam dar pasiruošti iki 2018 m. pagal naująjį darbo kodeksą?

Jonas Bloze

Nors 2017 metais priimta Darbo kodekso redakcija įnešė nemažai naujų pakeitimų į esamus ir būsimus darbo santykius, tačiau didžioji dalis pakeitimų gali būti nesudėtingai įgyvendinami ir tam tereikia nedidelių investicijų.
 
Ar žinojote, kad iki 2018 m. sausio 1 dienos darbdavys, turintis 20 ir daugiau darbuotojų, privalo sudaryti darbo tarybos rinkimų komisiją?
 
Jeigu pokyčių dar nedarėte arba padarėte ne visus, Jums tiesiog reikėtų:
 
 

Visiems darbdaviams nepriklausomai nuo darbuotojų skaičiaus

  • Įsivertinti galiojančias darbo sutartis. Reikia peržiūrėti ar galiojančių darbo sutarčių nuostatos neprieštarauja naujajam Darbo kodeksui, ar yra nurodytos visos būtinos sąlygos pagal naująjį reguliavimą. Tikėtina, kad darbo sutartyje esančios nuorodos į senojo darbo kodekso straipsnius neatitiks naujojo kodekso nuostatų. Įvertinti naują terminuotų darbo sutarčių reguliavimą, kaip pvz. nustatytas maksimalus 2 metų terminas terminuotai darbo sutarčiai, po kurio ji tampa neterminuota (išskyrus tam tikras išimtis, kai leidžiama iki 5 metų trukmės terminuota sutartis).
  • Įvertinti konfidencialumo ir nekonkuravimo sutartis. Šios sutartys nuo šiol reguliuojamos ne Civilinio kodekso, o Darbo kodekso nuostatomis, todėl Darbo kodeksas nustato nemažai esminių tokių susitarimų sąlygų, kurios gali skirtis nuo esamų Jūsų pasirašytose sutartyse. Ar žinote, kad norint susitarti su darbuotoju, kad jis nekonkuruos su darbdaviu darbo santykių galiojimo laikotarpiu, darbuotojui privaloma mokėti 40 % darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensaciją?
  • Kadangi pagal nuo naujojo Darbo kodekso įsigaliojimo nebegalioja visiškos materialinės atsakomybės sutartys, būtina iš naujo įsivertinti naują šios atsakomybės rūšies reglamentavimą. 
  • Bendrovėse, kuriose vykdomas stebėjimas darbo vietose, turi būti parengtos  Darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbovietėje tvarkos, kurios supažindintų darbuotojus kokiais tikslais ir kada jie gali būti stebimi ir (arba) sekami, o taip pat parengta Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo tvarka.
 

Darbdaviams turintiems 20 ir daugiau darbuotojų

  • Būtina parengti darbo apmokėjimo sistemą su nurodytomis kategorijomis pagal pareigybes ir kvalifikaciją. Šios sistemos tikslas – užtikrinti vienodą darbo užmokestį tos pačios kvalifikacijos darbuotojams, atliekantiems tą patį darbą, priklausomai nuo objektyvių kriterijų.
  • Darbdavys iki 2018.01.01 privalo sudaryti darbo tarybos rinkimų komisiją ir aprašyti jos darbo tvarką.
 

Bendrovėje, kurioje dirba daugiau kaip 50 darbuotojų

  • Patvirtinti ir paskelbti Lygių galimybių politiką.  Naujajame kodekse daug dėmesio skiriama diskriminacijos mažinimui, kaip ir daugelyje kitų naujajame DK numatytų dokumentų. Lygių galimybių politika yra skirta apibrėžti ir numatyti, kokių priemonių imsis darbdavys, siekdamas užtikrinti, kad būtų įgyvendintas nediskriminavimo principas.
  • Patvirtinti ir paskelbti Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politiką. Darbdaviai turi siekti užtikrinti darbuotojams aiškiais ir suprantamas taisykles dėl visų darbuotojų asmens duomenų naudojimo ir apsaugos bei užtikrinti, kad šių taisyklių būtų laikomąsi.
 
Šiais ir kitais Darbo kodekso reguliavimo pokyčių klausimais kreipkitės Jums patogiu būdu.

 

ZETA LAW partneris, advokatas
Jonas Bložė
t. +370 61402495

 

Kontaktai

Susisiekite su mumis